Konstruktion


Vi konstruerar och bereder i VisiCAD, VisiCAM och ProEngineer vilket gör att vi kan hantera i stort sett alla filformat. Fråga vid behov 


Vi kan även göra detaljkonstruktioner och design om det skulle behövas.

Kontakta oss:


Telefon: 0431 - 166 09 

Epost: info@ljungdahls.se